2020-09-24_skiltprosjektet

Et knippe løypeskilt til sortering, utkjøring og montering