2020-08-14_stiprosjektet4

Sommerens sporlogger viser god aktivitet