2020-08-14_stiprosjektet3

Stirydding i bakkene 10. juli: Driftsvegen mellom Minnerstua og Kampesetra var helt gjengrodd