2020-08-14_stiprosjektet2

Gamle kart kan inneholde stier som ikke er avmerket på nyere, digitale kart. På dette kartet heter Skjerveknatten «Vøieknatten»