2020-08-10_flisdugnad5

De våteste delene av Skjervehagan har også fått flis, til stor glede for helårsferdselen