2020-08-06_fotturerGruppe8

Kaldt på toppen av Grasåsen i juli.