2020-08-06_fotturerGruppe7

Kart over turen fra Skjerva til Avalsjøen