2020-08-06_fotturerGruppe

Turleder Ole G. Rudsengen forteller om nærområdet