2020-07-04_nyeLøyper7

Den første av to enkle bruer som linker oss til Øståsen skiløyper ved Gullentjernet