2020-06-13_strandrydding6

Funn fra rydding langs vegen