2020-05-20_æresmedlem

Hans Morstad overrekkes æresmedlemsskap av styreleder Ole G. Rudsengen