1383758B-B15B-41D7-8ECF-ECF314F27A50

1383758B-B15B-41D7-8ECF-ECF314F27A50

Langs østsida av Mærrafua blir det spist mange appelsiner til vinteren