Gudbjørg (mor) og Kari(datter) Stokk. ca. 1950

Gudbjørg (mor) og Kari(datter) Stokk i fjøset på Skjerva gård. ca. 1950. Foto: Eva Raastad