Turer til fots

TurKmType
Skjerva – Brovoll11,8Skogsbilvei/turvei/sti
Skjerva – Sagvollen9,9Skogsbilvei
Skjerva rundt5,5Lett tur på sti, grusvei og asfaltvei
Skjervetråkket – Skjervedammen – Svarttjernet – Morstadsetra –
Avalsjøen – Aklangen – Skjervetråkket
15,5Sti, kjerreveg, tømmerveg og skogsbilveg
Skjervetråkket – Øytjernet – Skjervetråkket5Sti
Skjervetråkket – Skjerveknatten – Hammartjernsberget – Kudalen –
Hovsvåja – Skjervetråkket
10,9Sti / skogsbilvei
Avalsjøen rundt fra Brovoll8Sti og skogsbilvei
Våja – Gullensætra3Sti og skogsbilvei

Skjerva – Brovoll

9,8 km – Skogsbilvei/turvei/sti

Turen følger i utgangspunktet skitraséen hele strekningen, men kan være fint å følge blåmerket sti over Skjervemoen til Aklangsvegen. Den blåmerkede stien gjør også en sving nedom Aklangselva før Minnerstua, og er vel verdt å få med seg. Bruker du sykkel, bør du du følge skogsbilvegen opp Kalvedalen mot Brovoll.

Andre varianter er å krysse Skjervedammen og følge umerket sti forbi Svarttjernet til Morstadsætra og Kalvedalen.

Skjerva – Sagvollen

9,9 km – Skogsbilvei (kilde: Skiforeningen)

Ruta starter ved Skjervetråkket, nord på Skjerva, og følger skogsbilvegen nordover langs Våja. Skjerveknatten ruver oppe til venstre. Vi passerer et par småbruk og Løkensætra i nordenden av Våja. Vi svinger så østover og krysser høgspentlinja. Her er en trivelig rasteplass. Det går blåmerket sommersti østover til Gullensætra.

Ruta fortsetter til vegkryss hvor vegen går til venstre, nordover mot Sagvollen, opp bakkene, rett fram i vegkryss (her går rute rute 841 til høgre mot Høvra), til Storåbrenna. Herfra flatt åpent terreng langs Kalven til Sagvollen.

Skjerva rundt

5,5 km – Lett tur på sti, grusvei og asfaltvei

Start og mål for turen er Skjervetråkket. Følg blåmerket sti over Skjervemoen ned til Aklangsveien. Der tar du til høyre opp mot Skjerva dam. Kryss dammen og følg stien opp mot Vikavegen. Turen fortsetter nordover langs Vikavegen til vi kommer til Oppdalslinna. Der tar vi til høyre, og følger veien tilbake til Skjervetråkket.

Skjervetråkket – Skjervedammen – Svarttjernet – Morstadsetra – Avalsjøen – Aklangen – Skjervetråkket

15,5 km – Sti, kjerreveg, tømmerveg og skogsbilveg

Turen starter ved Skjervetråkket, og vi følger blåmerket sti over Skjervemoen ned til Skjervedammen. Alternativt kan man gå Oppdalslinna vestover og gå Vikavegen (bomveg) på Skjervas vestside til Skjervedammen. Fra Skjervedammen følger vi tydelig sti vestover. Det stiger 70 høydemeter opp til et stikryss når man kommer opp på høyden. Her tar vi til venstre, og følger en flott, gammel kjerreveg sørover mot Svarttjernet i lettgått terreng. Vegen skal etter sigende ha blitt oppført i 1904, og er en del av en gammel forbindelse fra Gardermoen og vestover. Etter Svarttjernet kommer vi inn i flott, uberørt urskog. Snart har vi flott utsikt nedover mot Aklangselva, som ligger langt nede i et canyonaktig juv. Kjerrevegen ender opp på en tidligere driftsveg, omtrent rett vest for Minnerstua, som ligger på motsatt side av Aklangselva. (Her skal det være mulig å finne en gammel sti ned til Avalsjøoset, noe som vil forkorte turen).

Den tidligere driftvegen går nedenfor Morstadsetra. Vi fortsetter fram til Kalvedalen, der vi holder til venstre inn på Avalsjøvegen. Vandringen fortsetter langs Avalsjøen fram til Avalsjøoset. Vi krysser broa over Aklangselva, og fortsetter i lett stigning opp til den tidligere setra Minnerstua. Her går den blåmerkede stien ned til venstre mot Minnerstufossen, og følger deretter Aklangselvas flotte småfosser og stryk et stykke. Stien kommer opp igjen på Aklangsvegen, og vi følger den fram til tjernet Aklangen. Her går den blåmerkede stien opp til høyre, og det er en drøy kilometer over Skjervemoen og tilbake til utgangspunktet.

Skjervetråkket – Øytjernet – Skjervetråkket

5 km – Sti

Vi følger Oppdalslinna østover i ca. 2 km, forbi vannkilden Grøa og fram til Kampehytta. Der tar vi av til høyre inn på sti sørover mot Øytjernet. Følg sti vestover langs tjernet til hytta i vestenden av vatnet. Derfra følger vi sti ned til Langmyra. Fra Langmyra går stien langs myrkantene og vestover inn i skogen (sammen med skiløypa) til et smalt myrdrag. Stien krysser etter hvert myrdraget og tar deg opp til hyttefeltet på Skjervemoen og til slutt ned til Skjervetråkket.

Skjervetråkket – Skjerveknatten – Hammartjernsberget – Kudalen – Hovsvåja – Skjervetråkket

10,9 km – Sti og skogsbilvei

I starten trasker du ca 500 meter langs Våjavegen. Etter hvert følger du den blåmerka skogsstien opp mot Skjerveknatten. Det passer å ta ei drikkepause etter den bratte kneika til Bjønnræva. Før du går videre må du sørge for å få med deg den storslagne utsynet mot øst. Vannene og skogene er et behagelig skue for øyet. Turen går videre i lett terreng fram til Skjerveknatten. Vi følger myrene i lett terreng frem til klippeskrenten ved Hammartjernsberget, hvor vi tar fram nistepakka. Dette er en rasteplass med utsikt som vil tilfredsstille de mest kresne. Stien videre tar deg ned til Hammertjernet. Når du etter hver kommer til ett stikryss må du huske og holde helt til høyre. Denne stien tar oss til Kobbermyrene, der vi tar til høyre og følger den gamle setervegen mot Øvervåja og deretter på skogsbilveg ned til Hovsvåja. Våjavegen vil føre deg tilbake til utgangspunktet.

Avalsjøen rundt fra Brovoll

8 km – Sti og skogsbilvei

Ta blåmerket sti til venstre (nordøstlig) rett før brua ved Brovoll. Passèr under kulverten ved E16 (Sulua), og følg stien ned mot Avalsjøen. Ta til høyre i stidelet og gå nedover mot Avalsjødammen. Ta til venstre i stidelet like etter dammen. Følg stien, og kryss en skogsbilvei etter omlag 500 meter og ta til venstre ved stidelet etter ytterligere 500 meter. Følg stien til Aklangselva, ta til venstre når du kommer ut på skogsbilveien og gå langs Avalsjøen.

I vika (Avalsjøkalven) ved Kalvedalen følger du skogsbilveien et lite stykke opp bakken. Ta av på kjerrevei til venstre og følg denne i sørøstlig retning langs vannet fram til den blåmerkede stien du kom ned i starten på turen. Følg stien tilbake til Brovoll.

Våja – Gullensætra

3 km – Sti og skogsbilvei

Omlag 300 meter fra brua over Storåa går det av en sti til venstre (rett etter bekken). Stien krysser Sagvollvegen etter omlag 200 meter. Følg stien ytterligere 400 meter mot Sautjernsbekken. Etter 1,3 kilometer kommer stien inn på en skogsbilvei. Ta til høyre og følg veien i omlag 800 meter (det går også av en sti før hovedstien opp til Gullensætra). Ta til høyre inn på stien mot Gullensætra. Fra skogsbilveien og opp til Gullensætra er det omlag 600 meter.

Turtittel

Lengde/type

Turtittel

Lengde/type