P1000704

Sørtangen - Grøa, Jonette og Kristian Tangen, ca 1960. Foto: Hans Kristian Moen Tangen