P1000697

Kirsten Tangen ved Tangenstua på Sørtangen - Grøa. Ca. 1955. Foto: Hans Kristian Moen Tangen