knattenrydding2022_2

Kort kryssing av Helvetesmyra, før vi følger lastebærervegen rundt myrkanten