IMG_0062

Det høye gjerdet mot Damtjernet og store mengder kratt har blokkert utsikten i årevis