Våja – Gullensætra

Lengde: ca. 3 km Omlag 300 meter fra brua over Storåa går det av en sti til venstre (rett etter bekken). Stien krysser Sagvollvegen etter omlag 200 meter. Følg stien ytterligere 400 meter mot Sautjernsbekken. Etter 1,3 kilometer kommer stien inn på en skogsbilvei. Ta til høyre og følg veien i omlag 800 meter (det…… Fortsett å lese Våja – Gullensætra

Skjerveknatten rundt

Lengde: 10,9 km Kilde: www.ut.no Rutetype: Sti / skogsbilveiI starten trasker du ca 500 meter langs grusveg. Etter hvert følger du den blåmerka skogsstien opp til Skjerveknatten. Det passer å ta ei drikkepause etter den bratte kneika. Før du går videre må du sørge for å få med deg den storslagne utsynet mot øst. Vannene…… Fortsett å lese Skjerveknatten rundt

Skjervetråkket – Øytjernet – Skjervetråkket

Lengde: ca. 5 km Vi følger Oppdalslinna østover i ca. 2 km, forbi vannkilden Grøa og fram til Kampehytta. Der tar vi av til høyre inn på sti sørover mot Øytjernet. Følg sti vestover langs tjernet til hytta i vestenden av vatnet. Derfra følger vi sti ned til Langmyra. Fra Langmyra går stien nordover til…… Fortsett å lese Skjervetråkket – Øytjernet – Skjervetråkket

Skjervetråkket – Svarttjernet – Morstadsetra- Avalsjøen – Aklangen – Skjervetråkket

Lengde: 15,5 km Sti, kjerreveg, tømmerveg og skogsbilveg. Turen starter ved Skjervetråkket, og vi følger blåmerket sti over Skjervemoen ned til Skjervedammen. Alternativt kan man gå Oppdalslinna vestover og gå Vikavegen (bomveg) på Skjervas vestside til Skjervedammen. Fra Skjervedammen følger vi tydelig sti vestover. Det stiger 70 høydemeter opp til et stikryss når man kommer…… Fortsett å lese Skjervetråkket – Svarttjernet – Morstadsetra- Avalsjøen – Aklangen – Skjervetråkket

Skjerva rundt

Lengde ca. 5,5 km Lett tur på sti, grusvei og asfaltvei.Start og mål for turen er Skjervetråkket. Følg blåmerket sti over Skjervemoen ned til Aklangsveien. Der tar du til høyre opp mot Skjerva dam. Kryss dammen og følg stien opp mot Vikavegen. Turen fortsetter nordover langs Vikavegen til vi kommer til Oppdalslinna. Der tar vi…… Fortsett å lese Skjerva rundt

Skjerva – Sagvollen

Lengde: 9,9 km Kilde: www.skiforeningen.noRutetype: SkogsbilveiRuta starter ved Skjervetråkket, nord på Skjerva, og følger skogsbilvegen nordover langs Våja. Skjerveknatten ruver oppe til venstre. Vi passerer et par småbruk og Løkensætra i nordenden av Våja. Vi svinger så østover og krysser høgspentlinja. Her er en trivelig rasteplass. Det går blåmerket sommersti østover til Gullensætra.Ruta fortsetter til…… Fortsett å lese Skjerva – Sagvollen

Brovoll – Skjerva

Lengde: 11,8 km Kilde: www.skiforeningen.noRutetype: Skogsbilvei /turvei/stiDenne fotturen / sykkelruta starter på Brovoll utfartsparkering og går skogsbilvegen nordvestover i retning Typografhjemmet. Etter ca. 1,7 kilometer og en god del stigning, tar vi vegen til høgre ned Kalvedalen. Vi får en lang nedoverbakke til den vakre Avalsjøen og fortsetter nordover langs vatnet. I nordenden krysser vi…… Fortsett å lese Brovoll – Skjerva

Skjervemoen rundløype

Parti ved Langmyra, like før traseen dreier mot høyre og i retning Åbbårputten

LENGDE: 5,4 km Skjervemoen rundløype tar oss inn i skogsområdene øst for Skjervevatnet. Størstedelen av den er en intim skogsløype, som går i lett, vekslende og ganske åpent skogsterreng med mye furuskog. Den østre delen er en eneste stor «appelsin- og bålmagnet», den den går i dovne svinger over mo og myr. Traseen byr på…… Fortsett å lese Skjervemoen rundløype

Lisberget rundt

På Fløyta rett sør for Lunde bru

LENGDE: 6,3 km Rundløypa starter og slutter ved løypekrysset på Fløyta. Starter man fra Skjerva sag og går isen over til Nordengen blir turen på ca. 10 km. Vi krysser Lunde bru ved Fløyta og begynner stigningen mot Koperud. Her kommer vi etterhvert inn på Gamle Skjervaveg, som er den gamle kjerrevegen fra Nordre Oppdalen…… Fortsett å lese Lisberget rundt

Rundt Skjerveknatt-massivet

Kudalsutsikten er ett av flere høydepunkt på turen

LENGDE: 12 km Skjerveknatt-massivet ligger midt i denne spennende rundløypa. Løypa starter og slutter på Skjerva sag. Løypa krysser Våjavegen vest for Tråkket, og går gjennom Skjervehagan (Edvardsløypa) og opp langs kraftlinja i den nye traséen mot Fløyta. På toppen av kraftlinja tar den nye traséen mot Sauebingen opp til høyre, og den kan man…… Fortsett å lese Rundt Skjerveknatt-massivet