Strøkent mot Skjerveknatten

Straks på toppen før Helvetesmyra

I dag har det vært gjort et etterlengtet stykke arbeid i en svært populær løypetrasé. Denne traséen har imidlertid satt skutergruppa på store prøver, på grunn av veldig dype hjulspor i den gamle lastbærervegen. Det har vært en skikkelig balanseøvelse å kjøre gjennom, spesielt de første turene i sesongen. Nå er traséen glattet ut der det var mest nødvendig, og en ekstra bonus er at denne løypa nå kan kjøres på mindre snøsåle enn tidligere.

Strøkent resultat opp denne bakken, der det tidligere var nesten meterdype hjulspor

Vi har også foretatt en liten omlegging av trasén over Helvetesmyra, der vi i stedet for å slippe oss rett ned på myra, nå følger ryggen 30-40 meter til og krysser over den smaleste delen. Derfra følger vi den gamle lastbærervegen rundt myrkanten og inn på løypa igjen. Omleggingen vil gi mindre fart for skiløperne inn på myra, og skutergruppa slipper en utfordrende 180-graders sving inn i en kneik. Vinn-vinn.

Kort kryssing av Helvetesmyra, før vi følger lastebærervegen mot høyre rundt myrkanten
Den nye traséen går et ekstra stykke langs ryggen vest for myra, før den krysser over

Samtidig med glattejobben har det blitt grensaget og ryddet langs løypa, så nå er det bare å krysse fingrene for en mer spandabel dose snø denne vinteren enn den vi fikk sist sesong.