Historisk filmklipp: Branntårnet på Skjerveknatten sprenges

Lysglimt i det sprengladningen går av. I forgrunnen til venstre ser vi hytta til sivilforsvaret

Utover 1950-tallet begynte branntårnet på Skjerveknatten å bli råttent og farlig. Det var ikke regnet som sikkert å gå opp i tårnet. Hans Morstad forteller at tårnet ble sprengt rundt 1960, av faren Anders Morstad og onkelen Torstein Morstad. Gran Almenning var redde for at noen skulle rote seg opp i tårnet og komme til skade, så de ga Anders og Torstein Morstad i oppdrag å ta det ned.

Karene var «sjøllærte sprengere», ordningen med sprengningssertifikatet kom først på åttitallet. På den tiden holdt det å få løyve av lensmannen. Man måtte også ha løyve for å få utdelt dynamitt. Frognerbutikken i Brandbu solgte dynamitt mot rekvisisjon, de hadde et inngjerdet dynamittlager inni skauen, der sprengstoffet stod lagret i containere. Uansett virker det som at Morstad-kara visste hva de holdt på med, for tårnet legger seg fint ned!

8mm-opptakene ble filmet av Anders Morstad. For oss er det fantastisk at denne hendelsen ble dokumentert. Tusen takk til Hans Morstad for at disse klippene blir delt med oss.