Nymerket sti langs Store Helvete

Rast ved Prekestolen under stirydding og stimerking 15. juni 2021

I dag har en spennede og ny sti- og turmulighet blitt ryddet og merket. Denne parsellen vil åpne for flere turalternativer i et område som vi vet er populært, og den vil også bli en sentral forbindelse i den korte utgaven av Skjerva 7 Summits: «Vesle-Summits». Parsellen er 1,2 km lang, mellom skiløypetraseen sør for Store Helvete og langs den bratte østsiden av vannet opp til Hammartjernsberget.

På veien vil man få et flott utsiktspunkt og stoppested ved «Prekestolen», en stor berghammer som stuper ned i tjernet. Ruta går på delvis synlig sti og dyretråkk, og noen steder er det nesten bare mose og blåbærlyng. Vi regner med at det snart blir et mer synlig tråkk, men det er hengt opp godt synlige, blå papirbånd som er lette å følge.

Dagens dugnadsstyrke besto av den dynamiske brødreduoen Rudsengen&Rudsengen. De er meget fornøyde med egen innsats og er uimottakelige for kritikk i forhold til sporvalg…