Utbedringer i rundløypa

Ettervinteren er en fin tid for å gjøre litt løypearbeid. Hans Morstad har i dag ryddet opp i noen trange svinger og strekninger mellom Skjervemoen og Hesterær, langs Skjervemoen rundløype. Dette vil gjøre det enklere å komme frem med prepareringsutstyret – uten å sette seg fast eller kjøre ut. Det samme vil gjelde for skiløperne. Vinn-vinn!