Brovoll – Skjerva

Lengde: 11,8 km

Kilde: www.skiforeningen.no
Rutetype: Skogsbilvei /turvei/sti
Denne fotturen / sykkelruta starter på Brovoll utfartsparkering og går skogsbilvegen nordvestover i retning Typografhjemmet. Etter ca. 1,7 kilometer og en god del stigning, tar vi vegen til høgre ned Kalvedalen. Vi får en lang nedoverbakke til den vakre Avalsjøen og fortsetter nordover langs vatnet. I nordenden krysser vi elva og følger vegen forbi Minnestua og opp til Aklangen. Her finner vi en fin rasteplass hvor en beverkoloni holder til.
Ved Aklangen tar en sti (traktorslepe) av nordover mot Skjerva. Dette er en trille- og sykkelsti (blåmerket) som går fram til Skjervetråkket.
Men vi holder oss til skogsbilvegen. Fra enden av vegen går det en trillesti (ca. 500 meter) over demningen til bilveg vest for Skjervavatnet. Vi følger bilvegen bort til fylkesvegen. Her går det veg til venstre mot Koperud og Gran sentrum (rute 314) og mot Roa (rute 330). Men vi følger fylkesvegen ned til vatnet. Her er det et vegkryss hvor rute 310 går mot nord, til Ullvildsdalen. I dette krysset var det en butikk fram til 1960-åra. Vakkert sted.
Vi følger fylkesvegen fram til Skjervetråkket i nordenden av Skjerva. Her går rute 316 og rute 313 videre nordover gjennom Hadelandsåsene til henholdsvis Høvra og Sagvollen.